Architecture

Architectural service to serve variety requirements of clients.

Learn more

Construction

Provide variety choices to fit clients’ specific demands of construction.

Learn more

Interior

Provide architectural solutions, decoration, perfect the construction.

Learn more
Công Trình Tiêu Biểu :: THIET THACH GROUP

Completed Houses


- Investor : Lê Lý Ngọc Sang
- Location : Cần Thơ
- Investor : Phan Minh Thanh
- Location : Phú Định, Quận 6
- Investor : Trần Minh Mẫn
- Location : Nguyễn Văn Đậu, Q. Bình Thạnh
- Investor : Nguyễn Vũ Mỹ Linh
- Location : Nguyễn Văn Luông, Quận 6
- Investor : Nguyễn Thị Loan Phương
- Location : Trần Quang Diệu, Quận 3
- Investor : Hoàng Đức Ninh
- Location : Gò Vấp
- Investor : Đoàn Xuân Thắng
- Location : Phạm Đình Hổ
- Investor : Nguyễn Thị Tuyết Mai
- Location : Lê Trực, Bình Thạnh
- Investor : Phạm Thành Giang
- Location : Nguyễn Văn Đậu, Bình Thạnh
- Investor : Nguyễn Văn Hùng
- Location : Hoàng Sa, Quận 3
- Investor : Huỳnh Văn Dừa
- Location : Hồ Đắc Di, Quận Tân Phú
- Investor : Lâm Thanh Giang
- Location : Hồ Đắc Di, Quận Tân Phú
- Investor : Nguyễn Văn Thi
- Location : Lê Văn Sỹ, Quận 3
- Investor : Phạm Văn Tình
- Location : Bình Hưng Hòa, Tân Phú
- Investor : Nguyễn Thanh Tuấn
- Location : Huỳnh Tấn Phát, Quận 7
- Investor : Hồ Thị Quỳnh Châu
- Location : Nơ Trang Long, Bình Thạnh
- Investor : Trần Siêu
- Location : Trần Phú, Quận 5
- Investor : Huỳnh Bảo Lộc
- Location : Bùi Đình Túy, Quận Bình Thạnh