Architecture

Architectural service to serve variety requirements of clients.

Learn more

Construction

Provide variety choices to fit clients’ specific demands of construction.

Learn more

Interior

Provide architectural solutions, decoration, perfect the construction.

Learn more
Công Trình Tiêu Biểu :: THIET THACH GROUP

Completed Houses


- Investor : Vũ Ngọc Thắng
- Location : Đô Đốc Long, Q.Tân Phú
- Investor : Vũ Duy Hiếu
- Location : Phạm Văn Hai, Q.Tân Bình
- Investor : Võ Thị Thùy Trân
- Location : Huỳnh Thiện Lộc, Q.Tân Phú
- Investor : Vĩ Hùng
- Location : Lương Nhữ Học, Quận 5
- Investor : Trương Thành Tâm
- Location : Nguyễn Văn Yến, Q.Tân Phú
- Investor : Trịnh Huệ Mẫn
- Location : Gò Dầu, Q.Tân Phú
- Investor : Trần Thị Tuyết Vân
- Location : Đinh Bộ Lĩnh, Q.Bình Thạnh
- Investor : Trần Thị Thơ
- Location : Nguyễn Thiện Thuật, Quận 3
- Investor : Trần Thị Mỹ Hằng
- Location : Âu Dương Lân, Quận 8
- Investor : Trần Quang Võ
- Location : Bến Bình Đông, Quận 8
- Investor : Trần Ngọc Ái
- Location : Nguyễn Thị Nhỏ, Quận 11
- Investor : Trần Minh Quyền
- Location : Điện Biên Phủ, Quận 3
- Investor : Trần Hoàng Thụy
- Location : Nguyễn Sơn, Q.Tân Phú
- Investor : Trần Chiếm Đức Tài
- Location : Nguyễn Tri Phương, Quận 10
- Investor : Trần Chí Công
- Location : Nguyễn Văn Lượng, Q.Gò Vấp
- Investor : Tô Bá Chính
- Location : Đường số 29, Q.Bình Tân
- Investor : Tăng Thanh Sang
- Location : Lạc Long Quân, Quận 11
- Investor : Tân Thị Thu Hiền
- Location : Gò Dầu, Q.Tân Phú