Dịch vụ Thiết Kế Kiến Trúc đáp ứng đa dạng nhu cầu của Khách Hàng cả nước

Tìm hiểu thêm

Cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu thi công xây dựng cụ thể của Khách Hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp các giải pháp thiết kế, trang trí nội ngoại thất, hoàn thiện công trình.

Tìm hiểu thêm
Mẫu thiết kế nhà phố | NP-0436

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 5.2 x 20 || NP-0436


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : NP-0273
Thiết kế nhà phố : 4 x
MSP : NP-0056
Thiết kế nhà phố : 4 x 16
MSP : NP-0057
Thiết kế nhà phố : 4 x 13
MSP : NP-0082
Thiết kế nhà phố : 4.7 x 12.5
MSP : NP-0103
Thiết kế nhà phố : 4 x 11.5
MSP : NP-0407
Thiết kế nhà phố : 5 x 21
MSP : NP-0129
Thiết kế nhà phố : 5 x 15
MSP : NP-0437
Thiết kế nhà phố : 4 x 12
MSP : NP-0077
Thiết kế nhà phố : 4.1 x 13.2
MSP : NP-0164
Thiết kế nhà phố : 5.5 x 10.8
MSP : NP-0371
Thiết kế nhà phố : 4 x 12.5
MSP : NP-0061
Thiết kế nhà phố : 4 x 13.9
MSP : NP-0322
Thiết kế nhà phố : 4 x
MSP : NP-0350
Thiết kế nhà phố : 4.5 x 14.5
MSP : NP-0401
Thiết kế nhà phố : 4.9 x 17.4