Dịch vụ Thiết Kế Kiến Trúc đáp ứng đa dạng nhu cầu của Khách Hàng cả nước

Tìm hiểu thêm

Cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu thi công xây dựng cụ thể của Khách Hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp các giải pháp thiết kế, trang trí nội ngoại thất, hoàn thiện công trình.

Tìm hiểu thêm
Mẫu thiết kế nhà phố | BT-0247

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 16.3 x 12.6 || BT-0247


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0132
Thiết kế nhà phố : 12 x
MSP : BT-0218
Thiết kế nhà phố : 9 x 16
MSP : BT-0244
Thiết kế nhà phố : 17 x 12.6
MSP : BT-0212
Thiết kế nhà phố : 10 x 14.5
MSP : BT-0104
Thiết kế nhà phố : 11 x 10.8
MSP : BT-0246
Thiết kế nhà phố : 9 x 13.1
MSP : BT-0142
Thiết kế nhà phố : 14 x
MSP : BT-0255
Thiết kế nhà phố : 11.5 x 13
MSP : BT-0021
Thiết kế nhà phố : 18.9 x 16.4
MSP : BT-0242
Thiết kế nhà phố : 8.7 x 17.2
MSP : BT-0211
Thiết kế nhà phố : 8 x 18
MSP : BT-0165
Thiết kế nhà phố : 12 x
MSP : BT-0183
Thiết kế nhà phố : 10 x
MSP : BT-0172
Thiết kế nhà phố : 10 x
MSP : BT-0025
Thiết kế nhà phố : 20 x 14.4