Dịch vụ Thiết Kế Kiến Trúc đáp ứng đa dạng nhu cầu của Khách Hàng cả nước

Tìm hiểu thêm

Cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu thi công xây dựng cụ thể của Khách Hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp các giải pháp thiết kế, trang trí nội ngoại thất, hoàn thiện công trình.

Tìm hiểu thêm
Mẫu thiết kế nhà phố | BT-0225

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 12 x 10.5 || BT-0225


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0054
Thiết kế nhà phố : 10.4 x 16.5
MSP : BT-0036
Thiết kế nhà phố : 16 x 15.5
MSP : BT-0193
Thiết kế nhà phố : 12 x 7
MSP : BT-0150
Thiết kế nhà phố : 10 x
MSP : BT-0123
Thiết kế nhà phố : 17.8 x 12.1
MSP : BT-0140
Thiết kế nhà phố : 16 x
MSP : BT-0221
Thiết kế nhà phố : 20 x 8
MSP : BT-0099
Thiết kế nhà phố : 14.5 x 12
MSP : BT-0102
Thiết kế nhà phố : 14.9 x 14.5
MSP : BT-0056
Thiết kế nhà phố : 12 x 12
MSP : BT-0158
Thiết kế nhà phố : 10 x
MSP : BT-0176
Thiết kế nhà phố : 9 x 8
MSP : BT-0196
Thiết kế nhà phố : 14 x
MSP : BT-0182
Thiết kế nhà phố : 12 x
MSP : BT-0256
Thiết kế nhà phố : 11 x 14