Dịch vụ Thiết Kế Kiến Trúc đáp ứng đa dạng nhu cầu của Khách Hàng cả nước

Tìm hiểu thêm

Cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu thi công xây dựng cụ thể của Khách Hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp các giải pháp thiết kế, trang trí nội ngoại thất, hoàn thiện công trình.

Tìm hiểu thêm
Mẫu thiết kế nhà phố | BT-0224

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 14 x 12 || BT-0224


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0066
Thiết kế nhà phố : 8.9 x 14.5
MSP : BP-0164
Thiết kế nhà phố : 8 x 12.5
MSP : BT-0226
Thiết kế nhà phố : 10.2 x 12
MSP : BT-0174
Thiết kế nhà phố : 12 x
MSP : BT-0214
Thiết kế nhà phố : 10 x 17
MSP : BT-0149
Thiết kế nhà phố : 12 x
MSP : BT-0118
Thiết kế nhà phố : 15 x 8.9
MSP : BT-0225
Thiết kế nhà phố : 12 x 10.5
MSP : BT-0003
Thiết kế nhà phố : 9.8 x 15.8
MSP : BT-0196
Thiết kế nhà phố : 14 x
MSP : BT-0114
Thiết kế nhà phố : 15 x 12
MSP : BT-0164
Thiết kế nhà phố : 14 x
MSP : BT-0259
Thiết kế nhà phố : 9.5 x 12
MSP : BT-0050
Thiết kế nhà phố : 15.6 x 10.8
MSP : BT-0129
Thiết kế nhà phố : 10 x 15