Dịch vụ Thiết Kế Kiến Trúc đáp ứng đa dạng nhu cầu của Khách Hàng cả nước

Tìm hiểu thêm

Cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu thi công xây dựng cụ thể của Khách Hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp các giải pháp thiết kế, trang trí nội ngoại thất, hoàn thiện công trình.

Tìm hiểu thêm
Mẫu thiết kế nhà phố | BT-0222

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 12 x 11 || BT-0222


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0097
Thiết kế nhà phố : 14.5 x 14.6
MSP : BT-0219
Thiết kế nhà phố : 9 x 9.5
MSP : BT-0092
Thiết kế nhà phố : 18 x 10.5
MSP : BT-0122
Thiết kế nhà phố : 16.2 x 11.9
MSP : BT-0241
Thiết kế nhà phố : 16.5 x 21.7
MSP : BT-0184
Thiết kế nhà phố : 9 x
MSP : BT-0218
Thiết kế nhà phố : 9 x 16
MSP : BT-0113
Thiết kế nhà phố : 17.2 x 11.7
MSP : BT-0191
Thiết kế nhà phố : 9 x 9
MSP : BT-0034
Thiết kế nhà phố : 18.2 x 9.3
MSP : BT-0093
Thiết kế nhà phố : 9.2 x 11
MSP : BT-0051
Thiết kế nhà phố : 17 x 10.9
MSP : BT-0247
Thiết kế nhà phố : 16.3 x 12.6
MSP : BT-0131
Thiết kế nhà phố : 12 x
MSP : BT-0015
Thiết kế nhà phố : 24.9 x 16.1