Dịch vụ Thiết Kế Kiến Trúc đáp ứng đa dạng nhu cầu của Khách Hàng cả nước

Tìm hiểu thêm

Cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu thi công xây dựng cụ thể của Khách Hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp các giải pháp thiết kế, trang trí nội ngoại thất, hoàn thiện công trình.

Tìm hiểu thêm
Mẫu thiết kế nhà phố | BT-0222

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 12 x 11 || BT-0222


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0185
Thiết kế nhà phố : 10 x
MSP : BT-0197
Thiết kế nhà phố : 10 x
MSP : BT-0032
Thiết kế nhà phố : 11 x 10.5
MSP : BT-0230
Thiết kế nhà phố : 15 x 11.3
MSP : BT-0092
Thiết kế nhà phố : 18 x 10.5
MSP : BT-0171
Thiết kế nhà phố : 10 x
MSP : BT-0231
Thiết kế nhà phố : 15 x 10.5
MSP : BT-0115
Thiết kế nhà phố : 11 x 13.5
MSP : BT-0241
Thiết kế nhà phố : 16.5 x 21.7
MSP : BT-0208
Thiết kế nhà phố : 16.2 x 18.9
MSP : BT-0093
Thiết kế nhà phố : 9.2 x 11
MSP : BT-0175
Thiết kế nhà phố : 10 x
MSP : BT-0211
Thiết kế nhà phố : 8 x 18
MSP : BT-0131
Thiết kế nhà phố : 12 x
MSP : BT-0028
Thiết kế nhà phố : 17.8 x 13.6