Dịch vụ Thiết Kế Kiến Trúc đáp ứng đa dạng nhu cầu của Khách Hàng cả nước

Tìm hiểu thêm

Cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu thi công xây dựng cụ thể của Khách Hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp các giải pháp thiết kế, trang trí nội ngoại thất, hoàn thiện công trình.

Tìm hiểu thêm
Mẫu thiết kế nhà phố | BT-0222

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 12 x 11 || BT-0222


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0025
Thiết kế nhà phố : 20 x 14.4
MSP : BT-0175
Thiết kế nhà phố : 10 x
MSP : BT-0240
Thiết kế nhà phố : 9 x 16.2
MSP : BT-0247
Thiết kế nhà phố : 16.3 x 12.6
MSP : BT-0073
Thiết kế nhà phố : 14.8 x 10.2
MSP : BT-0097
Thiết kế nhà phố : 14.5 x 14.6
MSP : BT-0242
Thiết kế nhà phố : 8.7 x 17.2
MSP : BT-0243
Thiết kế nhà phố : 9 x 15
MSP : BT-0218
Thiết kế nhà phố : 9 x 16
MSP : BT-0183
Thiết kế nhà phố : 10 x
MSP : BT-0122
Thiết kế nhà phố : 16.2 x 11.9
MSP : BT-0255
Thiết kế nhà phố : 11.5 x 13
MSP : BT-0015
Thiết kế nhà phố : 24.9 x 16.1
MSP : BT-0053
Thiết kế nhà phố : 11.5 x 10.5
MSP : BT-0103
Thiết kế nhà phố : 13.8 x 11