Dịch vụ Thiết Kế Kiến Trúc đáp ứng đa dạng nhu cầu của Khách Hàng cả nước

Tìm hiểu thêm

Cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu thi công xây dựng cụ thể của Khách Hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp các giải pháp thiết kế, trang trí nội ngoại thất, hoàn thiện công trình.

Tìm hiểu thêm
Mẫu thiết kế nhà phố | BT-0221

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 20 x 8 || BT-0221


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0048
Thiết kế nhà phố : 9.4 x 12
MSP : BT-0160
Thiết kế nhà phố : 10 x
MSP : BP-0164
Thiết kế nhà phố : 8 x 12.5
MSP : BT-0099
Thiết kế nhà phố : 14.5 x 12
MSP : BT-0140
Thiết kế nhà phố : 16 x
MSP : BT-0114
Thiết kế nhà phố : 15 x 12
MSP : BT-0102
Thiết kế nhà phố : 14.9 x 14.5
MSP : BT-0239
Thiết kế nhà phố : 8.9 x 13.2
MSP : BT-0095
Thiết kế nhà phố : 17 x 15.2
MSP : BT-0120
Thiết kế nhà phố : 18 x 11.5
MSP : BT-0143
Thiết kế nhà phố : 12 x
MSP : BT-0176
Thiết kế nhà phố : 9 x 8
MSP : BT-0158
Thiết kế nhà phố : 10 x
MSP : BT-0082
Thiết kế nhà phố : 12.2 x 16.2
MSP : BT-0144
Thiết kế nhà phố : 10 x