Dịch vụ Thiết Kế Kiến Trúc đáp ứng đa dạng nhu cầu của Khách Hàng cả nước

Tìm hiểu thêm

Cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu thi công xây dựng cụ thể của Khách Hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp các giải pháp thiết kế, trang trí nội ngoại thất, hoàn thiện công trình.

Tìm hiểu thêm
Mẫu thiết kế nhà phố | BT-0219

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 9 x 9.5 || BT-0219


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0165
Thiết kế nhà phố : 12 x
MSP : BT-0241
Thiết kế nhà phố : 16.5 x 21.7
MSP : BT-0105
Thiết kế nhà phố : 11.4 x 14
MSP : BT-0016
Thiết kế nhà phố : 16.5 x 13.6
MSP : BT-0037
Thiết kế nhà phố : 12.9 x 13.8
MSP : BT-0117
Thiết kế nhà phố : 10 x 9.1
MSP : BT-0032
Thiết kế nhà phố : 11 x 10.5
MSP : BT-0113
Thiết kế nhà phố : 17.2 x 11.7
MSP : BT-0222
Thiết kế nhà phố : 12 x 11
MSP : BT-0067
Thiết kế nhà phố : 13.8 x 12.8
MSP : BT-0153
Thiết kế nhà phố : 18 x
MSP : BT-0234
Thiết kế nhà phố : 12 x 10
MSP : BT-0198
Thiết kế nhà phố : 10 x
MSP : BT-0188
Thiết kế nhà phố : 10 x
MSP : BT-0084
Thiết kế nhà phố : 9.2 x 13.1