Dịch vụ Thiết Kế Kiến Trúc đáp ứng đa dạng nhu cầu của Khách Hàng cả nước

Tìm hiểu thêm

Cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu thi công xây dựng cụ thể của Khách Hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp các giải pháp thiết kế, trang trí nội ngoại thất, hoàn thiện công trình.

Tìm hiểu thêm
Mẫu thiết kế nhà phố | BT-0219

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 9 x 9.5 || BT-0219


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0165
Thiết kế nhà phố : 12 x
MSP : BT-0212
Thiết kế nhà phố : 10 x 14.5
MSP : BT-0084
Thiết kế nhà phố : 9.2 x 13.1
MSP : BT-0216
Thiết kế nhà phố : 11 x 17.7
MSP : BT-0037
Thiết kế nhà phố : 12.9 x 13.8
MSP : BT-0030
Thiết kế nhà phố : 10 x 12
MSP : BT-0217
Thiết kế nhà phố : 10 x 14
MSP : BT-0183
Thiết kế nhà phố : 10 x
MSP : BT-0197
Thiết kế nhà phố : 10 x
MSP : BT-0153
Thiết kế nhà phố : 18 x
MSP : BT-0093
Thiết kế nhà phố : 9.2 x 11
MSP : BT-0230
Thiết kế nhà phố : 15 x 11.3
MSP : BT-0117
Thiết kế nhà phố : 10 x 9.1
MSP : BT-0108
Thiết kế nhà phố : 14 x 11
MSP : BT-0088
Thiết kế nhà phố : 11.2 x 12.9