Dịch vụ Thiết Kế Kiến Trúc đáp ứng đa dạng nhu cầu của Khách Hàng cả nước

Tìm hiểu thêm

Cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu thi công xây dựng cụ thể của Khách Hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp các giải pháp thiết kế, trang trí nội ngoại thất, hoàn thiện công trình.

Tìm hiểu thêm
Mẫu thiết kế nhà phố | BT-0219

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 9 x 9.5 || BT-0219


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0037
Thiết kế nhà phố : 12.9 x 13.8
MSP : BT-0184
Thiết kế nhà phố : 9 x
MSP : BT-0244
Thiết kế nhà phố : 17 x 12.6
MSP : BT-0255
Thiết kế nhà phố : 11.5 x 13
MSP : BT-0141
Thiết kế nhà phố : 14 x
MSP : BT-0197
Thiết kế nhà phố : 10 x
MSP : BT-0216
Thiết kế nhà phố : 11 x 17.7
MSP : BT-0198
Thiết kế nhà phố : 10 x
MSP : BT-0242
Thiết kế nhà phố : 8.7 x 17.2
MSP : BT-0195
Thiết kế nhà phố : 8 x
MSP : BT-0220
Thiết kế nhà phố : 10 x 17
MSP : BT-0092
Thiết kế nhà phố : 18 x 10.5
MSP : BT-0219
Thiết kế nhà phố : 9 x 9.5
MSP : BT-0122
Thiết kế nhà phố : 16.2 x 11.9
MSP : BT-0104
Thiết kế nhà phố : 11 x 10.8