Dịch vụ Thiết Kế Kiến Trúc đáp ứng đa dạng nhu cầu của Khách Hàng cả nước

Tìm hiểu thêm

Cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu thi công xây dựng cụ thể của Khách Hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp các giải pháp thiết kế, trang trí nội ngoại thất, hoàn thiện công trình.

Tìm hiểu thêm
Mẫu thiết kế nhà phố | BT-0218

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 9 x 16 || BT-0218


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0018
Thiết kế nhà phố : 10.3 x 11.8
MSP : BT-0110
Thiết kế nhà phố : 12.3 x 8.5
MSP : BT-0025
Thiết kế nhà phố : 20 x 14.4
MSP : BT-0121
Thiết kế nhà phố : 9 x 10
MSP : BT-0122
Thiết kế nhà phố : 16.2 x 11.9
MSP : BT-0032
Thiết kế nhà phố : 11 x 10.5
MSP : BT-0015
Thiết kế nhà phố : 24.9 x 16.1
MSP : BT-0117
Thiết kế nhà phố : 10 x 9.1
MSP : BT-0017
Thiết kế nhà phố : 12.5 x 10.5
MSP : BT-0234
Thiết kế nhà phố : 12 x 10
MSP : BT-0034
Thiết kế nhà phố : 18.2 x 9.3
MSP : BT-0124
Thiết kế nhà phố : 8.8 x 13.4
MSP : BT-0067
Thiết kế nhà phố : 13.8 x 12.8
MSP : BT-0152
Thiết kế nhà phố : 14 x
MSP : BT-0040
Thiết kế nhà phố : 9 x 15.4