Dịch vụ Thiết Kế Kiến Trúc đáp ứng đa dạng nhu cầu của Khách Hàng cả nước

Tìm hiểu thêm

Cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu thi công xây dựng cụ thể của Khách Hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp các giải pháp thiết kế, trang trí nội ngoại thất, hoàn thiện công trình.

Tìm hiểu thêm
Mẫu thiết kế nhà phố | BT-0218

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 9 x 16 || BT-0218


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0027
Thiết kế nhà phố : 10 x 8
MSP : BT-0007
Thiết kế nhà phố : 15.8 x 9.8
MSP : BT-0126
Thiết kế nhà phố : 9 x 18
MSP : BT-0103
Thiết kế nhà phố : 13.8 x 11
MSP : BT-0230
Thiết kế nhà phố : 15 x 11.3
MSP : BT-0191
Thiết kế nhà phố : 9 x 9
MSP : BT-0186
Thiết kế nhà phố : 9 x
MSP : BT-0053
Thiết kế nhà phố : 11.5 x 10.5
MSP : BT-0096
Thiết kế nhà phố : 16.1 x 10.5
MSP : BT-0124
Thiết kế nhà phố : 8.8 x 13.4
MSP : BT-0216
Thiết kế nhà phố : 11 x 17.7
MSP : BT-0083
Thiết kế nhà phố : 12 x 12
MSP : BT-0042
Thiết kế nhà phố : 8.1 x 15.5
MSP : BT-0231
Thiết kế nhà phố : 15 x 10.5
MSP : BT-0219
Thiết kế nhà phố : 9 x 9.5