Dịch vụ Thiết Kế Kiến Trúc đáp ứng đa dạng nhu cầu của Khách Hàng cả nước

Tìm hiểu thêm

Cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu thi công xây dựng cụ thể của Khách Hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp các giải pháp thiết kế, trang trí nội ngoại thất, hoàn thiện công trình.

Tìm hiểu thêm
Mẫu thiết kế nhà phố | BT-0217

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 10 x 14 || BT-0217


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0017
Thiết kế nhà phố : 12.5 x 10.5
MSP : BT-0218
Thiết kế nhà phố : 9 x 16
MSP : BT-0195
Thiết kế nhà phố : 8 x
MSP : BT-0137
Thiết kế nhà phố : 12 x
MSP : BT-0055
Thiết kế nhà phố : 14.2 x 10.3
MSP : BT-0086
Thiết kế nhà phố : 13 x 14.4
MSP : BT-0240
Thiết kế nhà phố : 9 x 16.2
MSP : BT-0152
Thiết kế nhà phố : 14 x
MSP : BT-0237
Thiết kế nhà phố : 10.2 x 9
MSP : BT-0247
Thiết kế nhà phố : 16.3 x 12.6
MSP : BT-0230
Thiết kế nhà phố : 15 x 11.3
MSP : BT-0051
Thiết kế nhà phố : 17 x 10.9
MSP : BT-0021
Thiết kế nhà phố : 18.9 x 16.4
MSP : BT-0075
Thiết kế nhà phố : 11 x 12.6
MSP : BT-0088
Thiết kế nhà phố : 11.2 x 12.9