Dịch vụ Thiết Kế Kiến Trúc đáp ứng đa dạng nhu cầu của Khách Hàng cả nước

Tìm hiểu thêm

Cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu thi công xây dựng cụ thể của Khách Hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp các giải pháp thiết kế, trang trí nội ngoại thất, hoàn thiện công trình.

Tìm hiểu thêm
Mẫu thiết kế nhà phố | BT-0213

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 13 x 13.5 || BT-0213


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0116
Thiết kế nhà phố : 15.8 x 12
MSP : BT-0098
Thiết kế nhà phố : 12 x 12
MSP : BT-0226
Thiết kế nhà phố : 10.2 x 12
MSP : BT-0056
Thiết kế nhà phố : 12 x 12
MSP : BT-0189
Thiết kế nhà phố : 10 x
MSP : BT-0225
Thiết kế nhà phố : 12 x 10.5
MSP : BT-0224
Thiết kế nhà phố : 14 x 12
MSP : BT-0047
Thiết kế nhà phố : 8.5 x 20.7
MSP : BT-0079
Thiết kế nhà phố : 12.8 x 12
MSP : BT-0236
Thiết kế nhà phố : 15 x 7
MSP : BT-0068
Thiết kế nhà phố : 9 x 21.4
MSP : BT-0106
Thiết kế nhà phố : 15 x 12
MSP : BT-0248
Thiết kế nhà phố : 12 x 18.2
MSP : BT-0257
Thiết kế nhà phố : 8.1 x 17.6
MSP : BT-0114
Thiết kế nhà phố : 15 x 12