Dịch vụ Thiết Kế Kiến Trúc đáp ứng đa dạng nhu cầu của Khách Hàng cả nước

Tìm hiểu thêm

Cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu thi công xây dựng cụ thể của Khách Hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp các giải pháp thiết kế, trang trí nội ngoại thất, hoàn thiện công trình.

Tìm hiểu thêm
Mẫu thiết kế nhà phố | BT-0212

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 10 x 14.5 || BT-0212


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0132
Thiết kế nhà phố : 12 x
MSP : BT-0198
Thiết kế nhà phố : 10 x
MSP : BT-0075
Thiết kế nhà phố : 11 x 12.6
MSP : BT-0244
Thiết kế nhà phố : 17 x 12.6
MSP : BT-0216
Thiết kế nhà phố : 11 x 17.7
MSP : BT-0051
Thiết kế nhà phố : 17 x 10.9
MSP : BT-0201
Thiết kế nhà phố : 17 x 16.3
MSP : BT-0237
Thiết kế nhà phố : 10.2 x 9
MSP : BT-0042
Thiết kế nhà phố : 8.1 x 15.5
MSP : BT-0035
Thiết kế nhà phố : 11.8 x 17
MSP : BT-0097
Thiết kế nhà phố : 14.5 x 14.6
MSP : BT-0117
Thiết kế nhà phố : 10 x 9.1
MSP : BT-0073
Thiết kế nhà phố : 14.8 x 10.2
MSP : BT-0208
Thiết kế nhà phố : 16.2 x 18.9
MSP : BT-0245
Thiết kế nhà phố : 12.1 x 17.2