Dịch vụ Thiết Kế Kiến Trúc đáp ứng đa dạng nhu cầu của Khách Hàng cả nước

Tìm hiểu thêm

Cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu thi công xây dựng cụ thể của Khách Hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp các giải pháp thiết kế, trang trí nội ngoại thất, hoàn thiện công trình.

Tìm hiểu thêm
Mẫu thiết kế nhà phố | BT-0212

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 10 x 14.5 || BT-0212


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0126
Thiết kế nhà phố : 9 x 18
MSP : BT-0244
Thiết kế nhà phố : 17 x 12.6
MSP : BT-0173
Thiết kế nhà phố : 9 x
MSP : BT-0168
Thiết kế nhà phố : 8 x
MSP : BT-0053
Thiết kế nhà phố : 11.5 x 10.5
MSP : BT-0014
Thiết kế nhà phố : 14.6 x 14.6
MSP : BT-0247
Thiết kế nhà phố : 16.3 x 12.6
MSP : BT-0245
Thiết kế nhà phố : 12.1 x 17.2
MSP : BT-0184
Thiết kế nhà phố : 9 x
MSP : BT-0088
Thiết kế nhà phố : 11.2 x 12.9
MSP : BT-0105
Thiết kế nhà phố : 11.4 x 14
MSP : BT-0151
Thiết kế nhà phố : 9 x
MSP : BT-0237
Thiết kế nhà phố : 10.2 x 9
MSP : BT-0216
Thiết kế nhà phố : 11 x 17.7
MSP : BT-0032
Thiết kế nhà phố : 11 x 10.5