Dịch vụ Thiết Kế Kiến Trúc đáp ứng đa dạng nhu cầu của Khách Hàng cả nước

Tìm hiểu thêm

Cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu thi công xây dựng cụ thể của Khách Hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp các giải pháp thiết kế, trang trí nội ngoại thất, hoàn thiện công trình.

Tìm hiểu thêm
Mẫu thiết kế nhà phố | BT-0212

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 10 x 14.5 || BT-0212


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0122
Thiết kế nhà phố : 16.2 x 11.9
MSP : BT-0218
Thiết kế nhà phố : 9 x 16
MSP : BT-0096
Thiết kế nhà phố : 16.1 x 10.5
MSP : BT-0092
Thiết kế nhà phố : 18 x 10.5
MSP : BT-0124
Thiết kế nhà phố : 8.8 x 13.4
MSP : BT-0067
Thiết kế nhà phố : 13.8 x 12.8
MSP : BT-0086
Thiết kế nhà phố : 13 x 14.4
MSP : BT-0188
Thiết kế nhà phố : 10 x
MSP : BT-0195
Thiết kế nhà phố : 8 x
MSP : BT-0109
Thiết kế nhà phố : 15.5 x 11.4
MSP : BT-0132
Thiết kế nhà phố : 12 x
MSP : BT-0151
Thiết kế nhà phố : 9 x
MSP : BT-0231
Thiết kế nhà phố : 15 x 10.5
MSP : BT-0029
Thiết kế nhà phố : 15 x 15
MSP : BT-0070
Thiết kế nhà phố : 9.4 x 17