Dịch vụ Thiết Kế Kiến Trúc đáp ứng đa dạng nhu cầu của Khách Hàng cả nước

Tìm hiểu thêm

Cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu thi công xây dựng cụ thể của Khách Hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp các giải pháp thiết kế, trang trí nội ngoại thất, hoàn thiện công trình.

Tìm hiểu thêm
Mẫu thiết kế nhà phố | BT-0210

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 13 x 10.5 || BT-0210


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0118
Thiết kế nhà phố : 15 x 8.9
MSP : BT-0136
Thiết kế nhà phố : 16 x
MSP : BT-0253
Thiết kế nhà phố : 10 x 13
MSP : BT-0089
Thiết kế nhà phố : 11.2 x 9.2
MSP : BT-0095
Thiết kế nhà phố : 17 x 15.2
MSP : BT-0154
Thiết kế nhà phố : 18 x
MSP : BT-0258
Thiết kế nhà phố : 8 x 17
MSP : BT-0145
Thiết kế nhà phố : 16 x
MSP : BT-0002
Thiết kế nhà phố : 10 x 13
MSP : BT-0160
Thiết kế nhà phố : 10 x
MSP : BT-0252
Thiết kế nhà phố : 13 x 13
MSP : BT-0225
Thiết kế nhà phố : 12 x 10.5
MSP : BT-0045
Thiết kế nhà phố : 22.3 x 14.2
MSP : BT-0098
Thiết kế nhà phố : 12 x 12
MSP : BT-0119
Thiết kế nhà phố : 13 x 11.4