Dịch vụ Thiết Kế Kiến Trúc đáp ứng đa dạng nhu cầu của Khách Hàng cả nước

Tìm hiểu thêm

Cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu thi công xây dựng cụ thể của Khách Hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp các giải pháp thiết kế, trang trí nội ngoại thất, hoàn thiện công trình.

Tìm hiểu thêm
Mẫu thiết kế nhà phố | BT-0210

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 13 x 10.5 || BT-0210


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0144
Thiết kế nhà phố : 10 x
MSP : BT-0099
Thiết kế nhà phố : 14.5 x 12
MSP : BT-0114
Thiết kế nhà phố : 15 x 12
MSP : BT-0210
Thiết kế nhà phố : 13 x 10.5
MSP : BT-0045
Thiết kế nhà phố : 22.3 x 14.2
MSP : BT-0147
Thiết kế nhà phố : 8.6 x
MSP : BT-0159
Thiết kế nhà phố : 9 x
MSP : BT-0036
Thiết kế nhà phố : 16 x 15.5
MSP : BT-0189
Thiết kế nhà phố : 10 x
MSP : BT-0062
Thiết kế nhà phố : 11.6 x 14.8
MSP : BT-0164
Thiết kế nhà phố : 14 x
MSP : BT-0149
Thiết kế nhà phố : 12 x
MSP : BT-0136
Thiết kế nhà phố : 16 x
MSP : BT-0193
Thiết kế nhà phố : 12 x 7
MSP : BT-0077
Thiết kế nhà phố : 9.4 x 11.5