Dịch vụ Thiết Kế Kiến Trúc đáp ứng đa dạng nhu cầu của Khách Hàng cả nước

Tìm hiểu thêm

Cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu thi công xây dựng cụ thể của Khách Hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp các giải pháp thiết kế, trang trí nội ngoại thất, hoàn thiện công trình.

Tìm hiểu thêm
Mẫu thiết kế nhà phố | BT-0204

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 13 x 15 || BT-0204


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0158
Thiết kế nhà phố : 10 x
MSP : BT-0082
Thiết kế nhà phố : 12.2 x 16.2
MSP : BT-0203
Thiết kế nhà phố : 10.5 x 11.5
MSP : BT-0189
Thiết kế nhà phố : 10 x
MSP : BT-0054
Thiết kế nhà phố : 10.4 x 16.5
MSP : BT-0111
Thiết kế nhà phố : 9 x 14.7
MSP : BT-0079
Thiết kế nhà phố : 12.8 x 12
MSP : BT-0048
Thiết kế nhà phố : 9.4 x 12
MSP : BT-0123
Thiết kế nhà phố : 17.8 x 12.1
MSP : BT-0145
Thiết kế nhà phố : 16 x
MSP : BT-0003
Thiết kế nhà phố : 9.8 x 15.8
MSP : BT-0116
Thiết kế nhà phố : 15.8 x 12
MSP : BT-0221
Thiết kế nhà phố : 20 x 8
MSP : BT-0248
Thiết kế nhà phố : 12 x 18.2
MSP : BT-0118
Thiết kế nhà phố : 15 x 8.9