Dịch vụ Thiết Kế Kiến Trúc đáp ứng đa dạng nhu cầu của Khách Hàng cả nước

Tìm hiểu thêm

Cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu thi công xây dựng cụ thể của Khách Hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp các giải pháp thiết kế, trang trí nội ngoại thất, hoàn thiện công trình.

Tìm hiểu thêm
Mẫu thiết kế nhà phố | BT-0203

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 10.5 x 11.5 || BT-0203


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0079
Thiết kế nhà phố : 12.8 x 12
MSP : BT-0196
Thiết kế nhà phố : 14 x
MSP : BT-0062
Thiết kế nhà phố : 11.6 x 14.8
MSP : BT-0057
Thiết kế nhà phố : 14 x 12
MSP : BT-0013
Thiết kế nhà phố : 11 x 10.5
MSP : BT-0189
Thiết kế nhà phố : 10 x
MSP : BT-0253
Thiết kế nhà phố : 10 x 13
MSP : BT-0066
Thiết kế nhà phố : 8.9 x 14.5
MSP : BT-0081
Thiết kế nhà phố : 13.2 x 18.1
MSP : BT-0098
Thiết kế nhà phố : 12 x 12
MSP : BT-0002
Thiết kế nhà phố : 10 x 13
MSP : BT-0226
Thiết kế nhà phố : 10.2 x 12
MSP : BT-0225
Thiết kế nhà phố : 12 x 10.5
MSP : BT-0204
Thiết kế nhà phố : 13 x 15
MSP : BT-0214
Thiết kế nhà phố : 10 x 17