Dịch vụ Thiết Kế Kiến Trúc đáp ứng đa dạng nhu cầu của Khách Hàng cả nước

Tìm hiểu thêm

Cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu thi công xây dựng cụ thể của Khách Hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp các giải pháp thiết kế, trang trí nội ngoại thất, hoàn thiện công trình.

Tìm hiểu thêm
Mẫu thiết kế nhà phố | BT-0201

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 17 x 16.3 || BT-0201


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0208
Thiết kế nhà phố : 16.2 x 18.9
MSP : BT-0218
Thiết kế nhà phố : 9 x 16
MSP : BT-0034
Thiết kế nhà phố : 18.2 x 9.3
MSP : BT-0237
Thiết kế nhà phố : 10.2 x 9
MSP : BT-0137
Thiết kế nhà phố : 12 x
MSP : BT-0241
Thiết kế nhà phố : 16.5 x 21.7
MSP : BT-0151
Thiết kế nhà phố : 9 x
MSP : BT-0165
Thiết kế nhà phố : 12 x
MSP : BT-0183
Thiết kế nhà phố : 10 x
MSP : BT-0250
Thiết kế nhà phố : 14 x 12.1
MSP : BT-0230
Thiết kế nhà phố : 15 x 11.3
MSP : BT-0040
Thiết kế nhà phố : 9 x 15.4
MSP : BT-0067
Thiết kế nhà phố : 13.8 x 12.8
MSP : BT-0231
Thiết kế nhà phố : 15 x 10.5
MSP : BT-0015
Thiết kế nhà phố : 24.9 x 16.1