Dịch vụ Thiết Kế Kiến Trúc đáp ứng đa dạng nhu cầu của Khách Hàng cả nước

Tìm hiểu thêm

Cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu thi công xây dựng cụ thể của Khách Hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp các giải pháp thiết kế, trang trí nội ngoại thất, hoàn thiện công trình.

Tìm hiểu thêm
Mẫu thiết kế nhà phố | BT-0170

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 9 x || BT-0170


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0054
Thiết kế nhà phố : 10.4 x 16.5
MSP : BT-0072
Thiết kế nhà phố : 10.2 x 15.5
MSP : BT-0138
Thiết kế nhà phố : 16 x
MSP : BT-0215
Thiết kế nhà phố : 20 x 14.5
MSP : BT-0145
Thiết kế nhà phố : 16 x
MSP : BT-0005
Thiết kế nhà phố : 8.5 x 13
MSP : BT-0252
Thiết kế nhà phố : 13 x 13
MSP : BT-0154
Thiết kế nhà phố : 18 x
MSP : BT-0057
Thiết kế nhà phố : 14 x 12
MSP : BT-0077
Thiết kế nhà phố : 9.4 x 11.5
MSP : BT-0058
Thiết kế nhà phố : 10 x 14
MSP : BT-0069
Thiết kế nhà phố : 19.1 x 15.4
MSP : BT-0068
Thiết kế nhà phố : 9 x 21.4
MSP : BT-0143
Thiết kế nhà phố : 12 x
MSP : BT-0003
Thiết kế nhà phố : 9.8 x 15.8