Dịch vụ Thiết Kế Kiến Trúc đáp ứng đa dạng nhu cầu của Khách Hàng cả nước

Tìm hiểu thêm

Cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu thi công xây dựng cụ thể của Khách Hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp các giải pháp thiết kế, trang trí nội ngoại thất, hoàn thiện công trình.

Tìm hiểu thêm
Mẫu thiết kế nhà phố | BT-0144

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 10 x || BT-0144


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0003
Thiết kế nhà phố : 9.8 x 15.8
MSP : BT-0248
Thiết kế nhà phố : 12 x 18.2
MSP : BT-0224
Thiết kế nhà phố : 14 x 12
MSP : BT-0138
Thiết kế nhà phố : 16 x
MSP : BT-0166
Thiết kế nhà phố : 12 x
MSP : BT-0058
Thiết kế nhà phố : 10 x 14
MSP : BT-0225
Thiết kế nhà phố : 12 x 10.5
MSP : BT-0039
Thiết kế nhà phố : 8.8 x 15
MSP : BT-0128
Thiết kế nhà phố : 9.2 x 14.3
MSP : BT-0180
Thiết kế nhà phố : 9 x
MSP : BT-0170
Thiết kế nhà phố : 9 x
MSP : BT-0214
Thiết kế nhà phố : 10 x 17
MSP : BT-0150
Thiết kế nhà phố : 10 x
MSP : BT-0077
Thiết kế nhà phố : 9.4 x 11.5
MSP : BT-0054
Thiết kế nhà phố : 10.4 x 16.5