Dịch vụ Thiết Kế Kiến Trúc đáp ứng đa dạng nhu cầu của Khách Hàng cả nước

Tìm hiểu thêm

Cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu thi công xây dựng cụ thể của Khách Hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp các giải pháp thiết kế, trang trí nội ngoại thất, hoàn thiện công trình.

Tìm hiểu thêm
Mẫu thiết kế nhà phố | BT-0068

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 9 x 21.4 || BT-0068


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0058
Thiết kế nhà phố : 10 x 14
MSP : BT-0257
Thiết kế nhà phố : 8.1 x 17.6
MSP : BT-0087
Thiết kế nhà phố : 12 x 9.5
MSP : BT-0258
Thiết kế nhà phố : 8 x 17
MSP : BT-0071
Thiết kế nhà phố : 11.6 x 13.7
MSP : BT-0100
Thiết kế nhà phố : 11.5 x 9.5
MSP : BT-0056
Thiết kế nhà phố : 12 x 12
MSP : BT-0069
Thiết kế nhà phố : 19.1 x 15.4
MSP : BT-0072
Thiết kế nhà phố : 10.2 x 15.5
MSP : BT-0182
Thiết kế nhà phố : 12 x
MSP : BT-0002
Thiết kế nhà phố : 10 x 13
MSP : BT-0062
Thiết kế nhà phố : 11.6 x 14.8
MSP : BT-0133
Thiết kế nhà phố : 8 x
MSP : BT-0038
Thiết kế nhà phố : 15 x 14
MSP : BT-0221
Thiết kế nhà phố : 20 x 8