Dịch vụ Thiết Kế Kiến Trúc đáp ứng đa dạng nhu cầu của Khách Hàng cả nước

Tìm hiểu thêm

Cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu thi công xây dựng cụ thể của Khách Hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp các giải pháp thiết kế, trang trí nội ngoại thất, hoàn thiện công trình.

Tìm hiểu thêm
Mẫu thiết kế nhà phố | BT-0039

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 8.8 x 15 || BT-0039


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0116
Thiết kế nhà phố : 15.8 x 12
MSP : BT-0189
Thiết kế nhà phố : 10 x
MSP : BT-0071
Thiết kế nhà phố : 11.6 x 13.7
MSP : BT-0058
Thiết kế nhà phố : 10 x 14
MSP : BT-0221
Thiết kế nhà phố : 20 x 8
MSP : BT-0003
Thiết kế nhà phố : 9.8 x 15.8
MSP : BT-0056
Thiết kế nhà phố : 12 x 12
MSP : BT-0259
Thiết kế nhà phố : 9.5 x 12
MSP : BT-0147
Thiết kế nhà phố : 8.6 x
MSP : BT-0199
Thiết kế nhà phố : 11.5 x 11
MSP : BT-0193
Thiết kế nhà phố : 12 x 7
MSP : BT-0047
Thiết kế nhà phố : 8.5 x 20.7
MSP : BT-0203
Thiết kế nhà phố : 10.5 x 11.5
MSP : BT-0248
Thiết kế nhà phố : 12 x 18.2
MSP : BT-0077
Thiết kế nhà phố : 9.4 x 11.5