Dịch vụ Thiết Kế Kiến Trúc đáp ứng đa dạng nhu cầu của Khách Hàng cả nước

Tìm hiểu thêm

Cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu thi công xây dựng cụ thể của Khách Hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp các giải pháp thiết kế, trang trí nội ngoại thất, hoàn thiện công trình.

Tìm hiểu thêm
Mẫu thiết kế nhà phố | BT-0032

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 11 x 10.5 || BT-0032


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0240
Thiết kế nhà phố : 9 x 16.2
MSP : BT-0096
Thiết kế nhà phố : 16.1 x 10.5
MSP : BT-0219
Thiết kế nhà phố : 9 x 9.5
MSP : BT-0243
Thiết kế nhà phố : 9 x 15
MSP : BT-0241
Thiết kế nhà phố : 16.5 x 21.7
MSP : BT-0117
Thiết kế nhà phố : 10 x 9.1
MSP : BT-0186
Thiết kế nhà phố : 9 x
MSP : BT-0168
Thiết kế nhà phố : 8 x
MSP : BT-0080
Thiết kế nhà phố : 11.6 x 14.1
MSP : BT-0201
Thiết kế nhà phố : 17 x 16.3
MSP : BT-0173
Thiết kế nhà phố : 9 x
MSP : BT-0135
Thiết kế nhà phố : 18 x
MSP : BT-0139
Thiết kế nhà phố : 8.5 x
MSP : BT-0109
Thiết kế nhà phố : 15.5 x 11.4
MSP : BT-0075
Thiết kế nhà phố : 11 x 12.6