Dịch vụ Thiết Kế Kiến Trúc đáp ứng đa dạng nhu cầu của Khách Hàng cả nước

Tìm hiểu thêm

Cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu thi công xây dựng cụ thể của Khách Hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp các giải pháp thiết kế, trang trí nội ngoại thất, hoàn thiện công trình.

Tìm hiểu thêm
Mẫu thiết kế nhà phố | BT-0030

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 10 x 12 || BT-0030


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0142
Thiết kế nhà phố : 14 x
MSP : BT-0055
Thiết kế nhà phố : 14.2 x 10.3
MSP : BT-0240
Thiết kế nhà phố : 9 x 16.2
MSP : BT-0117
Thiết kế nhà phố : 10 x 9.1
MSP : BT-0141
Thiết kế nhà phố : 14 x
MSP : BT-0227
Thiết kế nhà phố : 11 x 10.6
MSP : BT-0165
Thiết kế nhà phố : 12 x
MSP : BT-0113
Thiết kế nhà phố : 17.2 x 11.7
MSP : BT-0242
Thiết kế nhà phố : 8.7 x 17.2
MSP : BT-0105
Thiết kế nhà phố : 11.4 x 14
MSP : BT-0188
Thiết kế nhà phố : 10 x
MSP : BT-0130
Thiết kế nhà phố : 22.5 x 15.2
MSP : BT-0021
Thiết kế nhà phố : 18.9 x 16.4
MSP : BT-0075
Thiết kế nhà phố : 11 x 12.6
MSP : BT-0053
Thiết kế nhà phố : 11.5 x 10.5