Dịch vụ Thiết Kế Kiến Trúc đáp ứng đa dạng nhu cầu của Khách Hàng cả nước

Tìm hiểu thêm

Cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu thi công xây dựng cụ thể của Khách Hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp các giải pháp thiết kế, trang trí nội ngoại thất, hoàn thiện công trình.

Tìm hiểu thêm
Mẫu thiết kế nhà phố | BT-0030

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 10 x 12 || BT-0030


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0238
Thiết kế nhà phố : 14.6 x 18.6
MSP : BT-0075
Thiết kế nhà phố : 11 x 12.6
MSP : BT-0070
Thiết kế nhà phố : 9.4 x 17
MSP : BT-0029
Thiết kế nhà phố : 15 x 15
MSP : BT-0152
Thiết kế nhà phố : 14 x
MSP : BT-0086
Thiết kế nhà phố : 13 x 14.4
MSP : BT-0034
Thiết kế nhà phố : 18.2 x 9.3
MSP : BT-0037
Thiết kế nhà phố : 12.9 x 13.8
MSP : BT-0242
Thiết kế nhà phố : 8.7 x 17.2
MSP : BT-0231
Thiết kế nhà phố : 15 x 10.5
MSP : BT-0014
Thiết kế nhà phố : 14.6 x 14.6
MSP : BT-0042
Thiết kế nhà phố : 8.1 x 15.5
MSP : BT-0083
Thiết kế nhà phố : 12 x 12
MSP : BT-0227
Thiết kế nhà phố : 11 x 10.6
MSP : BT-0076
Thiết kế nhà phố : 12.5 x 11.6