Dịch vụ Thiết Kế Kiến Trúc đáp ứng đa dạng nhu cầu của Khách Hàng cả nước

Tìm hiểu thêm

Cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu thi công xây dựng cụ thể của Khách Hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp các giải pháp thiết kế, trang trí nội ngoại thất, hoàn thiện công trình.

Tìm hiểu thêm
Mẫu thiết kế nhà phố | BT-0025

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 20 x 14.4 || BT-0025


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0247
Thiết kế nhà phố : 16.3 x 12.6
MSP : BT-0211
Thiết kế nhà phố : 8 x 18
MSP : BT-0135
Thiết kế nhà phố : 18 x
MSP : BT-0191
Thiết kế nhà phố : 9 x 9
MSP : BT-0016
Thiết kế nhà phố : 16.5 x 13.6
MSP : BT-0185
Thiết kế nhà phố : 10 x
MSP : BT-0220
Thiết kế nhà phố : 10 x 17
MSP : BT-0084
Thiết kế nhà phố : 9.2 x 13.1
MSP : BT-0139
Thiết kế nhà phố : 8.5 x
MSP : BT-0034
Thiết kế nhà phố : 18.2 x 9.3
MSP : BT-0103
Thiết kế nhà phố : 13.8 x 11
MSP : BT-0110
Thiết kế nhà phố : 12.3 x 8.5
MSP : BT-0217
Thiết kế nhà phố : 10 x 14
MSP : BT-0108
Thiết kế nhà phố : 14 x 11
MSP : BT-0035
Thiết kế nhà phố : 11.8 x 17