Dịch vụ Thiết Kế Kiến Trúc đáp ứng đa dạng nhu cầu của Khách Hàng cả nước

Tìm hiểu thêm

Cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu thi công xây dựng cụ thể của Khách Hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp các giải pháp thiết kế, trang trí nội ngoại thất, hoàn thiện công trình.

Tìm hiểu thêm
Mẫu thiết kế nhà phố | BT-0021

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 18.9 x 16.4 || BT-0021


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0037
Thiết kế nhà phố : 12.9 x 13.8
MSP : BT-0073
Thiết kế nhà phố : 14.8 x 10.2
MSP : BT-0191
Thiết kế nhà phố : 9 x 9
MSP : BT-0103
Thiết kế nhà phố : 13.8 x 11
MSP : BT-0132
Thiết kế nhà phố : 12 x
MSP : BT-0028
Thiết kế nhà phố : 17.8 x 13.6
MSP : BT-0228
Thiết kế nhà phố : 12 x 11
MSP : BT-0084
Thiết kế nhà phố : 9.2 x 13.1
MSP : BT-0030
Thiết kế nhà phố : 10 x 12
MSP : BT-0255
Thiết kế nhà phố : 11.5 x 13
MSP : BT-0175
Thiết kế nhà phố : 10 x
MSP : BT-0184
Thiết kế nhà phố : 9 x
MSP : BT-0096
Thiết kế nhà phố : 16.1 x 10.5
MSP : BT-0016
Thiết kế nhà phố : 16.5 x 13.6
MSP : BT-0108
Thiết kế nhà phố : 14 x 11