Dịch vụ Thiết Kế Kiến Trúc đáp ứng đa dạng nhu cầu của Khách Hàng cả nước

Tìm hiểu thêm

Cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu thi công xây dựng cụ thể của Khách Hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp các giải pháp thiết kế, trang trí nội ngoại thất, hoàn thiện công trình.

Tìm hiểu thêm
Mẫu thiết kế nhà phố | BP-0164

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 8 x 12.5 || BP-0164


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0181
Thiết kế nhà phố : 9 x
MSP : BT-0252
Thiết kế nhà phố : 13 x 13
MSP : BT-0123
Thiết kế nhà phố : 17.8 x 12.1
MSP : BT-0193
Thiết kế nhà phố : 12 x 7
MSP : BT-0258
Thiết kế nhà phố : 8 x 17
MSP : BT-0019
Thiết kế nhà phố : 9 x 15.8
MSP : BT-0166
Thiết kế nhà phố : 12 x
MSP : BT-0114
Thiết kế nhà phố : 15 x 12
MSP : BT-0239
Thiết kế nhà phố : 8.9 x 13.2
MSP : BT-0087
Thiết kế nhà phố : 12 x 9.5
MSP : BT-0069
Thiết kế nhà phố : 19.1 x 15.4
MSP : BT-0098
Thiết kế nhà phố : 12 x 12
MSP : BT-0116
Thiết kế nhà phố : 15.8 x 12
MSP : BT-0158
Thiết kế nhà phố : 10 x
MSP : BT-0176
Thiết kế nhà phố : 9 x 8