Dịch vụ Thiết Kế Kiến Trúc đáp ứng đa dạng nhu cầu của Khách Hàng cả nước

Tìm hiểu thêm

Cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu thi công xây dựng cụ thể của Khách Hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp các giải pháp thiết kế, trang trí nội ngoại thất, hoàn thiện công trình.

Tìm hiểu thêm
Mẫu thiết kế nhà phố | BP-0164

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 8 x 12.5 || BP-0164


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0072
Thiết kế nhà phố : 10.2 x 15.5
MSP : BT-0225
Thiết kế nhà phố : 12 x 10.5
MSP : BT-0013
Thiết kế nhà phố : 11 x 10.5
MSP : BT-0003
Thiết kế nhà phố : 9.8 x 15.8
MSP : BT-0199
Thiết kế nhà phố : 11.5 x 11
MSP : BT-0170
Thiết kế nhà phố : 9 x
MSP : BT-0060
Thiết kế nhà phố : 18.2 x 12.7
MSP : BT-0057
Thiết kế nhà phố : 14 x 12
MSP : BT-0253
Thiết kế nhà phố : 10 x 13
MSP : BT-0058
Thiết kế nhà phố : 10 x 14
MSP : BT-0106
Thiết kế nhà phố : 15 x 12
MSP : BT-0189
Thiết kế nhà phố : 10 x
MSP : BT-0181
Thiết kế nhà phố : 9 x
MSP : BT-0098
Thiết kế nhà phố : 12 x 12
MSP : BT-0210
Thiết kế nhà phố : 13 x 10.5