Dịch vụ Thiết Kế Kiến Trúc đáp ứng đa dạng nhu cầu của Khách Hàng cả nước

Tìm hiểu thêm

Cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu thi công xây dựng cụ thể của Khách Hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp các giải pháp thiết kế, trang trí nội ngoại thất, hoàn thiện công trình.

Tìm hiểu thêm
Mẫu thiết kế nhà phố | BP-0164

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 8 x 12.5 || BP-0164


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BT-0256
Thiết kế nhà phố : 11 x 14
MSP : BT-0106
Thiết kế nhà phố : 15 x 12
MSP : BT-0248
Thiết kế nhà phố : 12 x 18.2
MSP : BT-0003
Thiết kế nhà phố : 9.8 x 15.8
MSP : BT-0047
Thiết kế nhà phố : 8.5 x 20.7
MSP : BT-0252
Thiết kế nhà phố : 13 x 13
MSP : BT-0039
Thiết kế nhà phố : 8.8 x 15
MSP : BT-0072
Thiết kế nhà phố : 10.2 x 15.5
MSP : BT-0180
Thiết kế nhà phố : 9 x
MSP : BT-0193
Thiết kế nhà phố : 12 x 7
MSP : BT-0190
Thiết kế nhà phố : 10 x
MSP : BT-0066
Thiết kế nhà phố : 8.9 x 14.5
MSP : BT-0019
Thiết kế nhà phố : 9 x 15.8
MSP : BT-0079
Thiết kế nhà phố : 12.8 x 12
MSP : BT-0259
Thiết kế nhà phố : 9.5 x 12