Dịch vụ Thiết Kế Kiến Trúc đáp ứng đa dạng nhu cầu của Khách Hàng cả nước

Tìm hiểu thêm

Cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu thi công xây dựng cụ thể của Khách Hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp các giải pháp thiết kế, trang trí nội ngoại thất, hoàn thiện công trình.

Tìm hiểu thêm
Mẫu thiết kế nhà phố | BP-0149

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 8 x 13 || BP-0149


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BP-0079
Thiết kế nhà phố : 7 x
MSP : BP-0135
Thiết kế nhà phố : 8 x 11
MSP : BP-0154
Thiết kế nhà phố : 6 x 17
MSP : BP-0119
Thiết kế nhà phố : 7.5 x
MSP : BP-0130
Thiết kế nhà phố : 6 x
MSP : BP-0162
Thiết kế nhà phố : 6.5 x 12.5
MSP : BP-0147
Thiết kế nhà phố : 8 x 13
MSP : BP-0051
Thiết kế nhà phố : 7.5 x 15
MSP : BP-0086
Thiết kế nhà phố : 7.5 x
MSP : BP-0153
Thiết kế nhà phố : 8.5 x 8
MSP : BP-0149
Thiết kế nhà phố : 8 x 13
MSP : BP-0091
Thiết kế nhà phố : 12 x
MSP : BP-0043
Thiết kế nhà phố : 8.6 x 12.5
MSP : BP-0088
Thiết kế nhà phố : 7.5 x
MSP : BP-0095
Thiết kế nhà phố : 7.5 x