Dịch vụ Thiết Kế Kiến Trúc đáp ứng đa dạng nhu cầu của Khách Hàng cả nước

Tìm hiểu thêm

Cung cấp nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu thi công xây dựng cụ thể của Khách Hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp các giải pháp thiết kế, trang trí nội ngoại thất, hoàn thiện công trình.

Tìm hiểu thêm
Mẫu thiết kế nhà phố | BP-0140

Mẫu Thiết Kế Nhà Phố 8 x 13 || BP-0140


Truy cập website MAUNHA.VN để xem đầy đủ bố trí mặt bằng các tầng của mẫu nhà này.

Tham Khảo Thêm Thiết Kế Nhà


MSP : BP-0047
Thiết kế nhà phố : 8 x 12
MSP : BP-0144
Thiết kế nhà phố : 8 x 15
MSP : BP-0034
Thiết kế nhà phố : 6 x 14
MSP : BP-0121
Thiết kế nhà phố : 7 x
MSP : BP-0014
Thiết kế nhà phố : 8 x
MSP : BP-0058
Thiết kế nhà phố : 7 x 16.9
MSP : BP-0036
Thiết kế nhà phố : 6 x 14.4
MSP : BP-0033
Thiết kế nhà phố : 6 x 14.9
MSP : BP-0055
Thiết kế nhà phố : 7 x 15.3
MSP : BP-0050
Thiết kế nhà phố : 6.5 x 18
MSP : BP-0170
Thiết kế nhà phố : 6 x 14
MSP : BP-0006
Thiết kế nhà phố : 6.6 x 20.5
MSP : BP-0032
Thiết kế nhà phố : 8 x 13
MSP : BP-0129
Thiết kế nhà phố : 7 x
MSP : BP-0012
Thiết kế nhà phố : 8 x 14.1